Sprell LogoSprell Logo

Sprell och miljön

Välgjorda leksaker
- som älskas i generationer

Leksaker som älskas länge och som tål att användas av många är de mest hållbara leksakerna. Därför väljer vi produkter som lever upp till högt ställda krav på design, kvalitet, material och tillverkning. Vi samarbetar med leverantörer vi känner väl och som delar våra värderingar, tar hand om sina anställda och tillverkar sina produkter med omtanke om människa och miljö. Vi undviker plast, främjar trä godkänt av FSC, väljer miljövänliga förpackningar så långt det är möjligt. Vi säkerställer att våra varor är säkra och fria från giftiga ämnen ­– inte minst våra babyprodukter. Vårt sortiment har formats under snart trettio år och är noga genomtänkt för att bidra till en trygg barndom och en positiv framtid.

Bara det bästa är gott nog åt de viktigaste människorna i världen.
Därför har vi bestämt att:

· Vi ska ge alla barn en bra start i livet med produkter tillverkade av naturmaterial och textilier tillverkade av Oeko-tex® eller andra ekologiska material.

· Vi ska arbeta för hälsosamma barnrum med färre kemikalier i både leksaker och textilier.

· Vi ska sälja mindre plast, eftersom den förorenar världen. Om vi ändå säljer en vara som tillverkas i plast, väljer vi bioplast.

· Vi kommer inte att låta oss pressas av leksakstillverkarna att sälja produkter som vi anser bidrar till en ”slit-och-släng-mentalitet”.

· Vi kommer inte att bli beroende av de stora aktörerna som pressar marginalerna och får många mindre leksaksbutiker att försvinna.

· Vi fokuserar på de klassiska leksaker som Sprell är kända för: leksaker som aldrig blir omoderna och fortsätter att tilltala barn i generationer.

Läs mer om vår historia.

I vårt hållbarhetsarbete guidas vi även av FN:s hållbarhetsmål.
Vi kan särskilt bidra till följande globala hållbarhetsmål:

4) God utbildning

Sprell fokuserar på pedagogiska leksaker som utformade för att stimulera inlärning och bidra till barnens utveckling.

5) Jämställdhet

Sprell undviker att sälja produkter som förstärker stereotypa uppfattningar vad gäller kön.

8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Sprell månar om goda arbetsförhållanden för våra anställda, men även för våra leverantörer och partners. Därför undviker vi att köpa varor från platser där vi vet att detta är en utmaning.

12) Hållbar konsumtion och produktion

Sprell ställer krav på leverantörer vad gäller både säkerhet och anständig produktion.

13) Bekämpa klimatförändringar

Sprell arbetar aktivt för att minska sitt koldioxidavtryck genom att erbjuda produkter som håller länge och därmed bidra till minskad konsumtion. Vi prioriterar produkter tillverkade av naturmaterial och med så lite förpackningsmaterial som möjligt. Vårt nya lager står klart i december 2023 och har solceller på hela taket.

14) Hav och marina resurser

Vi undviker plastprodukter i så stor utsträckning som möjligt. Om vi anser att en produkt i plast har sin plats hos Sprell tack vare funktion och kvalitet väljer vi en variant i bioplast.

15) Ekosystem och biologisk mångfald

Vi säljer endast träprodukter som är FSC-godkända och undviker plast så långt det är möjligt. Vi främjar återvinning på alla nivåer i vår organisation.

bird

Klicka och hämta

Nu kan du shoppa i lugn och ro på sprell.se, och få varorna skickat hem eller du kan hämta i våran butik i Täby centrum efter två timmar. Du betaler i butiken når du hämtar.