Sprell LogoSprell Logo

Personuppgiftshantering

Vi vill börja med att säga att vi värdesätter din tillit till oss på Sprell när det gäller hanteringen av dina personuppgifter. Vi är öppna och transparenta när det kommer till hur vi samlar in, använder och skyddar den information du delar med oss. Vårt huvudsakliga mål är att säkerställa din integritet och att dina uppgifter alltid behandlas på ett säkert och lagligt sätt.

Personuppgifter inkluderar all information som kan användas för att identifiera dig som individ, såsom namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och mycket annat. Vi ser till att dina personuppgifter är i trygga händer hos oss och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar och våra interna riktlinjer. För att säkerställa detta har vi utsett en dataskyddsansvarig som aktivt övervakar och ser till att reglerna efterlevs.

På denna sida önskar vi förklara varför och hur Sprell hanterar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har som en värdefull medlem av vår gemenskap. Behandlingen kan variera beroende på om du är en butikskund, en e-handelskund eller bara en prenumerant av vårt nyhetsbrev. Som kund har du alltid möjlighet att begära ändringar, radering eller utdrag av de personuppgifter som vi har om dig.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Sprell AB, org nummer: 559396-9302 är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

1. SÅ HÄR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER

VID KÖP PÅ SPRELL.SE

Dina uppgifter behandlas främst för att hantera din beställning, genomföra betalning och leverera dina produkter. Vi sparar aldrig ditt personnummer eller kortnummer i våra system, så du kan vara säker på att dessa känsliga uppgifter är trygga hos oss.

Vi använder Klarna och Adyen som betalingspartnes och som leverantör av vår checkout. Det innebär att vi kan överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna/Adyen när kassan är laddad, så att Klarna kan hantera ditt köp. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas egen integritetspolicy.

Vi behandlar följande uppgifter:

•Ditt namn

•Kontaktuppgifter (såsom adress, e-post och telefonnummer)

•Din betalningshistorik

•Betalningsinformation

•IP-adress

•Information om dina köp (vilka produkter du har beställt och om de ska levereras till en annan adress)


Om du har samtyckt till det skickar vi också våra nyhetsbrev till din e-postadress. Din e-postadress kommer att sparas i vårt system i samband med dina beställningar.

Laglig grund: Denna behandling är nödvändig för att fullfölja vårt avtal med dig som kund. Utan dessa uppgifter skulle vi inte kunna genomföra ditt köp.

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullfölja ditt köp (inklusive leverans och betalning) och därefter i 36 månader för att hantera eventuella reklamationer eller garantianspråk.

NÄR DU HANDLAR OREGISTRERAD I BUTIK

Ingen information sparas om dig om du är en oregistrerad butikskund.

NÄR DU HANDLAR REGISTRERAD I BUTIK

Dina uppgifter används för att hantera kundbeställingar vid beställingsvaror eller hemleverans, och vid del- och förskottsbetalning, samt för att underlätta kommunikation med dig inför leveransen av dina produkter. Om du har valt att bli en registrerad kundklubb medlem, sparas även dina uppgifter och köp i vårt system och kan användas för reklamationsärenden hos våra leverantörer och för att ge dig kundklubb erbjudanden och pesonliga erbjudanden och förmåner.

Vi behandlar följande uppgifter:

•Ditt namn

•Personnummer

•Kontaktuppgifter (såsom adress, e-post och telefonnummer)

•Din betalningshistorik

•Betalningsinformation

•Information om dina köp (vilka produkter du har beställt och om de ska levereras till en annan adress)

Laglig grund: Denna behandling är nödvändig för att fullfölja vårt avtal med dig som kund. Utan dessa uppgifter skulle vi inte kunna genomföra ditt köp. Om du har samtyckt till nyhetsbrevet är laglig grund samtycke.

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullfölja ditt köp (inklusive leverans och betalning) och därefter i 36 månader för att hantera eventuella reklamationer eller garantianspråk. Om du är registrerad kund, sparas dina uppgifter så länge du är medlem eller tills du återkallar ditt samtycke.

REGISTRERADE KUNDKLUBB MEDLEMMAR

När du blir medlem registrerar vi dina kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer). Dessa uppgifter behövs för att identifiera dig och kommunicera med dig. Om du har identifierat dig som medlem på sprell.se eller vid ett köp, registreras och sparas uppgifter om ditt köp i vårt system.

Vi behandlar följande uppgifter:

•Ditt namn

•Personnummer

•Kontaktuppgifter (såsom adress, e-post och telefonnummer)

•Din betalningshistorik

•Betalningsinformation

•Information om dina köp (vilka produkter du har beställt och om de ska levereras till en annan adress, returer och reklamationer)

•IP-adress

•Användaruppgifter för Min Sida

•Information som du har delat för at hjälpa oss att anpassa erbjudanden och marknadsföring

Laglig grund: Samtycke, till exempel för nyhetsbrev.

Lagringsperiod: Som medlem sparas dina uppgifter så länge du är medlem

2. MARKNADSFÖRING VIA E-POST ELLER SMS

Dina uppgifter kan användas för att marknadsföra Sprell och erbjuda dig generella och anpassade rabatter och förmånliga erbjudanden. Det kan även användas för att förenkla användningen av Sprells tjänster, till exempel när du har en glömd varukorg.

Vi behandlar följande uppgifter:

•Ditt namn

•Kontaktuppgifter (såsom adress, e-post och telefonnummer)

•Din betalningshistorik

Laglig grund: Berättigat intresse.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas från insamlandet och i 36 månader därefter.

3. KUNDSERVICEÄRENDEN

Dina uppgifter används när vi besvarar eventuella frågor till kundservice, antingen via telefon eller e-post. Detta kan till exempel vara frågor om ditt köp, produkter, returer, ändringar i din beställning eller liknande ärenden.

Vi behandlar följande uppgifter:

•Ditt namn

•Kontaktuppgifter (såsom adress, e-post och telefonnummer)

Laglig grund: Berättigat intresse.

Lagringsperiod: 36 månader efter att kundserviceärendet har avslutats.

4. RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Vi hanterar vissa uppgifter som krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagar, domar eller myndighetsbeslut, såsom bokföringslagen och penningtvättslagen.

Vi behandlar följande uppgifter:

•Ditt namn

•Kontaktuppgifter (såsom adress, e-post och telefonnummer)

•Din betalningshistorik

•Betalningsinformation

•Information om eventuella fel eller klagomål

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod: I enlighet med lagstadgade krav.

5. PROFILERING OCH ANPASSAD INFORMATION OCH ERBJUDANDEN

Profilering innebär att vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du har varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du har interagerat med samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att kunna erbjuda dig erbjudanden som vi tror passar dig bäst.

Sprell baserar behandlingen av personuppgifter som sker för profilering enligt dataskyddsreglerna på vårt berättigade intresse av att skicka erbjudanden och information till dig som vi tror att du är intresserad av. Som grund för detta har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat har beaktat att behandlingen inte berör några känsliga personuppgifter, att du är kund hos oss och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

Du har rätt att när som helst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning kan skickas till [email protected]. När Sprell har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

6. VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

För att kunna erbjuda vissa av våra tjänster och produkter samarbetar vi med utvalda tredjeparter. Det innebär att vi delar vissa personuppgifter som vi har samlat in om dig med dessa parter. Det kan inkludera Sprells koncernbolag och andra samarbetspartners, såsom leverantörer av kommunikationstjänster, systemtjänster (till exempel drift och ärendehantering) samt leverantörer som tillhandahåller adressuppgifter, tryck och distribution. Sprell vidtar alltid lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och enligt gällande dataskyddslagar.

7. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES, och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemstöd och underhåll kan det dock bli nödvändigt att överföra information till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen självt eller genom en underleverantör, är etablerat eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådana fall kommer biträdet endast att få tillgång till relevant information för ändamålet.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig med den inom EU/EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån genom antingen ett beslut från EU-kommissionen om att landet i fråga uppfyller adekvata skyddsnivåer eller genom användning av lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder kan vara godkända uppförandekoder i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller GDPR, Schrems II.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om så är fallet har du också rätt att erhålla en kopia av de uppgifter vi har lagrat om dig. Om någon information är felaktig har du alltid rätt att begära korrigering av den. Inom ramen för det angivna syftet har du även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Registrerade personer har rätt att invända mot behandling av deras personuppgifter för direktmarknadsföring. Det enklaste sättet att göra detta är att avregistrera dig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss via [email protected].

Du har alltid rätt att begära begränsning av och invända mot vår behandling av dina uppgifter. Registrerade personer har även rätt att få sina personuppgifter raderade. En undantagssituation kan vara om vi enligt lag är skyldiga att behålla uppgifterna. Du har även rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du, under vissa förutsättningar, har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

Vi hoppas att detta ger dig en klarare bild av hur vi på Sprell hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor eller om du vill begära ändringar, radering eller en utskrift av dina uppgifter, tveka inte att kontakta oss på [email protected]. Tack för att du är en värdefull del av Sprell-familjen. Vi ser fram emot att fortsätta erbjuda dig våra bästa produkter och service!

Med vänliga hälsningar,

Christian Sogn Iversen

Sprell

bird

Klicka och hämta

Nu kan du shoppa i lugn och ro på sprell.se, och få varorna skickat hem eller du kan hämta i våran butik i Täby centrum efter två timmar. Du betaler i butiken når du hämtar.